____________________________S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie____________________________

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiaj±cych
odkrywanie siebie i uzyskiwanie poczucia własnej warto¶ci."

KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIE¦Ć SUKCES! >>>
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail: sp2@sianow.pl
  1. W NASZEJ SZKOLE
  2. DOKUMENTY
  3. WYDARZENIA
  4. DLA UCZNIÓW
  5. DLA RODZICÓW
  6. DLA NAUCZYCIELI
---PLAN ZAJĘĆ--
r.
SIANÓW on-line
Dziennik online
NASZE BLOGI

W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Koło plastyczne
A K T U A L N O ¦ C I

Realizujemy Projekt Aqua edukacja - więcej

Konkurs "Ekologiczna choinka" - zapraszamy (plik Word.)
Regulamin konkursu (plik Word.)

Wspólnie obchodzimy
Narodowe ¦więto
Odzyskania Niepodległo¶ci
- więcej

¦więto Edukacji - więcej

Prezentacje lektur w klasach 4b, 5a, 6a - więcej

¦wiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia - więcej

Jeste¶my Szkoł± Liderów Edukacji Globalnej >>> Certyfikat (plik pdf)

3. PKO Bieg Charytatywny Pomagamy z każdym krokiem
- więcej

REFORMA EDUKACJI
Nasze działania

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl