S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie
i uzyskiwanie poczucia własnej wartości."
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! >>>

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail:
sp2@sianow.pl

O szkole Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli
r.
PLAN ZAJĘĆ
Dziennik online
SZKOŁA
O szkole
Kadra pedagogiczna
Świetlica
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Zerówki
DOKUMENTY
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Profilaktyka
Nasza Gazetka
nr 7 czerwiec/2015
nr 6 maj/2015
nr 5 kwiecień/2015
nr 4 marzec/2015
nr 3 luty/2015
nr 2 styczeń/2015
nr 1 grudzień/2014
A K T U A L N O Ś C I
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
roku szkolnego 2015/2016
1 września godz. 9.00 w hali

Podręczniki 2015/2016 >>>>>>

SZANOWNI PAŃSTWO! - ważne zmiany
W związku z wejściem w życie nowych przepisów, prosimy sprawdzić czy na legitymacji szkolnej dziecka jest wpisany PESEL (legitymacja bez PESELU jest nieważna!).
W przypadku stwierdzenia braku należy przynieść legitymację
do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia.
Wpisanie PESEL-u musi być potwierdzone pieczęcią szkoły.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Rada Pedagogiczna Szkoly Podstawowej nr 2 w Sianowie przedstawia do konsultacji z rodzicami i uczniami
projekt "Programu wychowawczego szkoły".
Uwagi do projektu prosimy przekazywać na piśmie w sekretariacie szkoły lub drogą e-mailową na adres sp2@sianow.pl do 10 czerwca 2015 roku.
Ireneusz Megiel
Dyrektor SP2 Sianów
Program wychowawczy SP2 w Sianowie
- projekt do konsultacji (plik pdf.)

Nasza Gazetka - nr 7 online >>>
Ważne daty 2014/2015 >>>>>

Realizujemy Program
Mistrzowie Kodowania
Program "Mistrzowie Kodowania" prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszenie "Rodzice
w Edukacji" i Samsung Electronics Polska. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania.

SIANÓW on-line
Hala sportowa
50-lecie szkoły
To już HISTORIA
SKO w SZKOLE >>>
SZKOLNE BLOGI
W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Zerówki
Koło plastyczne

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl