S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie
i uzyskiwanie poczucia własnej wartości."
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! >>>

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail:
sp2@sianow.pl

O szkole Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli
r.
PLAN ZAJĘĆ
Dziennik online
SZKOŁA
O szkole
Kadra pedagogiczna
Świetlica
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Zerówki
DOKUMENTY
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Profilaktyka
Nasza Gazetka
nr 11/styczeń/2016
nr 10/grudzień/2015
nr 9/listopad/2015
nr 8/październik/2015
nr 7/czerwiec/2015
nr 6/maj/2015
nr 5/kwiecień/2015
nr 4/marzec/2015
nr 3/luty/2015
nr 2/styczeń/2015
nr 1/grudzień/2014
A K T U A L N O Ś C I
List Rzecznika Praw Dziecka do dzieci
i młodzieży w związku z feriami zimowymi >>>

Szkolny Bal Karnawałowy więcej >>>

Niezwykła lekcja przyrody więcej >>>

Apel "nagrodowy" więcej >>>

Żywa lekcja historii więcej >>>

Święto Babci i Dziadka więcej >>>

Finał Gminnej Akcji Charytatywnej... więcej >>>

Wielkoorkiestrowy Talent Show więcej >>>

SKO ma bloga czytaj >>>

Debata nad Koncepcją Pracy Szkoły więcej >>>

Dyrektor Szkoły mgr Sebastian Bober przyjmuje interesantów:
w PONIEDZIAŁKI – 7.30 - 9.30
i ŚRODY – 14.30 - 16.30
telefon: (0-94) 31 85 218
e-mail: sbober@sp2sianow.edu.pl

Szanowni Państwo!
Od 1 października 2015r. zmienią się godziny przerw śródlekcyjnych, w związku z koniecznością wydłużenia przerw obiadowych do 20 minut tj. 11.30 - 11.50 oraz 12.35 - 12.55.
Wiem, że każda zmiana powoduje zawirowania w państwa codziennych zajęciach, ale ta jest podyktowana dobrem najmniejszych uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na spokojne zjedzenie obiadu. Przepraszam i dziękuję za zrozumienie!
Dyrektor Szkoły - Sebastian Bober

Ważne daty w roku szkolnym >>>
Harmonogram imprez szkolnych >>>


SZANOWNI PAŃSTWO! - ważne zmiany
W związku z wejściem w życie nowych przepisów, prosimy sprawdzić czy na legitymacji szkolnej dziecka jest wpisany PESEL (legitymacja bez PESELU jest nieważna!).
W przypadku stwierdzenia braku należy przynieść legitymację
do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia.
Wpisanie PESEL-u musi być potwierdzone pieczęcią szkoły.


Realizujemy Program
Mistrzowie Kodowania
Program "Mistrzowie Kodowania" prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszenie "Rodzice
w Edukacji" i Samsung Electronics Polska. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania.

SIANÓW on-line
Hala sportowa
50-lecie szkoły
To już HISTORIA
SZKOLNE BLOGI
W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Zerówki
Koło plastyczne

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl