S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie
i uzyskiwanie poczucia własnej wartości."
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! >>>

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail:
sp2@sianow.pl

O szkole Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli
r.
PLAN ZAJĘĆ
Dziennik online
SZKOŁA
O szkole
Kadra pedagogiczna
Świetlica
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Zerówka
DOKUMENTY
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Profilaktyka
Harmonogram imprez
Konkursy
Ważne daty 2014/2015
Podręczniki
A K T U A L N O Ś C I
50 - LECIE S Z K O Ł Y

Zakwalifikowaliśmy się
do II Edycji Programu
Mistrzowie Kodowania
Program "Mistrzowie Kodowania" prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji" i Samsung Electronics Polska. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania.

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 >>>

Wymagane podręczniki w roku szkolnym 2014/2015

LAT
SZKOŁY!

SIANÓW on-line
Hala sportowa
SKO w SZKOLE >>>
To już HISTORIA

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl