S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie
i uzyskiwanie poczucia własnej wartości."
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! >>>

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail:
sp2@sianow.pl

O szkole Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli
r.
PLAN ZAJĘĆ
Dziennik online
SZKOŁA
O szkole
Kadra pedagogiczna
Świetlica
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Zerówka
DOKUMENTY
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Profilaktyka
Harmonogram imprez
Dyżury nauczycieli
Konkursy
Ważne daty 2014/2015
Podręczniki
A K T U A L N O Ś C I
Dzień Życzliwości i Pozdrowień zorganizowali w naszej szkole uczniowie klasy 5b wraz
z wychowawczynią.
O wydarzeniu później.
Turniej Jubileuszowy
W dniu 21 listopada 2014r. odbędzie się Turniej Piłki Nożnej dla absolwentów SP2 Sianów z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Zapraszamy absolwentów w dwóch kategoriach: rocznik 1984 i młodsi (ukończone 16 lat) oraz rocznik 1983 i starsi.
Zgłoszenia przyjmujemy do godziny 15.30 - R.Wątroba tel. 604 400 355 lub sekretariat szkoły 94 3185218. Do pobrania: Regulamin Turnieju (plik pdf.) oraz Karta zgłoszeniowa (plik pdf.).

SIANÓW on-line
Hala sportowa
50-lecie szkoły
To już HISTORIA
SKO w SZKOLE >>>
SZKOLNE BLOGI
Mistrzowie Kodowania

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl