S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie
i uzyskiwanie poczucia własnej wartości."
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! >>>

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail:
sp2@sianow.pl

O szkole Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli
r.
PLAN ZAJĘĆ
Dziennik online
SZKOŁA
O szkole
Kadra pedagogiczna
Świetlica
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Zerówki
DOKUMENTY
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Profilaktyka
Harmonogram imprez
Dyżury nauczycieli
Konkursy
Ważne daty 2014/2015
Podręczniki
A K T U A L N O Ś C I
Nasza Gazetka kwietniowy numer on-line >>>

ZAPRASZAMY do klasy pierwszej
Regulamin i terminy rekrutacji
(plik pdf.)


Karta zgłoszenia ucznia (plik pdf.)

Karta rekrutacji ucznia (plik pdf.)

ZAPRASZAMY do oddziałów przedszkolnych
Terminy rekrutacji (plik pdf.)
Wniosek rekrutacyjny (plik pdf.) (plik doc.)
Wzór oświadczenia (plik pdf.)
(plik doc.)
Wzór deklaracji (plik pdf.)
(plik doc.)

Nasza Gazetka - nr 4 online >>>
Ważne daty 2014/2015 >>>>>

Zakwalifikowaliśmy się
do II Edycji Programu
Mistrzowie Kodowania
Program "Mistrzowie Kodowania" prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Stowarzyszenie "Rodzice
w Edukacji" i Samsung Electronics Polska. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania.

SIANÓW on-line
Hala sportowa
50-lecie szkoły
To już HISTORIA
SKO w SZKOLE >>>
SZKOLNE BLOGI
W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Zerówki
Koło plastyczne

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl