Strona główna - powrót

Cyfrowa Szkoła
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w pilotażu rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła. >>>
Program opierał się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia
w społeczeństwie informacyjnym.
Ponadto program zakładał, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dlatego ramach Cyfrowej Szkoły wszyscy nauczyciele przystąpili do realizacji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej - Aktywna Edukacja. Stworzyli bank dobrych praktyk, prowadzili z uczniami prace nad różnymi projektami wykorzystującymi TIK, prowadzili lekcje otwarte dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami, uczestniczyli
w pracach tzw. sieci współpracy szkół.