Strona główna Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli

HARMONOGRAM IMPREZ w ROKU 2015/2016

TERMIN

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

WSPÓŁPRACUJĄCY

1 września 2015 Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2015/2016
dyrektor S. Bober wszyscy nauczyciele
wrzesień 2015 Akcja "Gryfuś" J. Czerwińska
wychowawcy kl. I
październik 2015 Bezpieczne dziecko J. Czerwińska
wychowawcy kl. II - III
14 października 2015 Dzień Edukacji Narodowej
- uroczysty apel
B. Budnik,
M. Kurowska-Blok
A. Kiedrowska
21 października 2015 Pasowanie na ucznia M. Dąbrowska,
E. Sputo-Jessa, M. Bochra, A. Żukowicz
B. Bindas, W. Gargas,
A. Ziółkowska
październik 2015 Pasowanie na czytelnika R. Pomian M. Dąbrowska
10 listopada 2015 97 Rocznica Odzyskania Niepodległości B. Prondzińska,
I. Marciniak,
D. Bindas-Burdzik
dyrektor S. Bober
27 listopada 2015 Zabawa Andrzejkowa opiekunowie SU wychowawcy klas
4 grudnia 2015 Gminne Mikołajki - Zawody Sportowe klas I-III E. Missok wychowawcy kl. I-III
nauczyciele w-f
22 grudnia 2015 Wigilia - uroczysty apel J. Drejska, A. Pianka wychowawcy klas
styczeń 2016 Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciele informatyki wychowawcy klas
29 stycznia 2016 Zabawa karnawałowa opiekunowie SU wychowawcy klas
21 marca 2016 Pierwszy Dzień Wiosny J. Czerwińska,
M. Kurowska-Blok
M. Dąbrowska,
A. Żukowicz
10 kwietnia 2016 Dzień Służby Zdrowia B. Bindas, W. Gargas,
A. Zawistowska
M. Dobrzycka
4 maja 2016 Dzień Strażaka B. Matlęga I. Janocha
maj 2016 Festyn Rodzinny opiekunowie SU i SKC,
J. Drejska,
pozostali nauczyciele
maj-czerwiec 2016 Przygotowanie do egzaminu
na kartę rowerową
R. Pomian J. Czerwińska
1 czerwca 2016 Międzynarodowy Dzień Dziecka
Dzień Sportu
wszyscy nauczyciele
23 czerwca 2016 Pożegnanie absolwentów Rada Rodziców dyrektor S. Bober
24 czerwca 2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego B. Prondzińska,
I. Marciniak,
D. Bindas-Burdzik
dyrektor S. Bober