S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A

Kronika wydarzeń 2005/06

POWRÓT DO STRONY - Historia Szkoły w Kronikach
WRZESIEŃ'05 PAŹDZIERNIK'05 LISTOPAD'05 GRUDZIEŃ'05 STYCZEŃ'06
LUTY'06 MARZEC'06 KWIECIEŃ'06 MAJ'06 CZERWIEC'06
Festyn wojskowy "Pro Memoria" Dzień Strażaka Kurs pierwszej pomocy Wystawa prac plastycznych Majówka Legenda

Uroczystości z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
8 maja do Koszalina pojechały samorządy klasowe klas IV - VI. Uczniowie byli świadkami odsłonięcia na terenie jednostki wojskowej przy ul. 4 marca tablicy pamiątkowej 25 - lecia
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego .
Ważnym wydarzeniem w czasie tych uroczystości było odznaczenie sztandaru naszej szkoły medalem "Pro Memoria" - "za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci
o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej
i po jej zakończeniu"
. Otrzymany medal zobowiązuje nas do pielęgnowania tradycji, naszej tożsamości narodowej i patriotyzmu. Nasze podziękowanie za to wyróżnienie kierujemy na ręce Prezesa Zarządu Rejonowego ZBŻZ i OR WP w Koszalinie pana pułkownika Włodzimierza Warchalskiego.
Następnie uczestnicy spotkania przemaszerowali wraz z orkiestrą wojskową na Plac Zwycięstwa pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wzięli udział w uroczystościach związanych z 61 rocznicą zakończenia II wojny światowej.
Więcej zdjęć z uroczystości