Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Święto wody na lekcji przyrody!
Z okazji Święta Wody obchodzonego 22 marca uczniowie wszystkich klas piątych wzięli udział
w wodnych zajęciach . Na początku zajęć uświadomiliśmy sobie jak niewielkie są na naszej planecie zasoby wód słodkich, ile dziennie litrów wody zużywamy i w jaki sposób powinniśmy wodę oszczędzać.
Następnie była ... zabawa!
Słuchaliśmy koncertu na "instrumentach" z wodą! Sprawdzaliśmy jak działa wodna lupa! Puszczaliśmy bańki mydlane! Sprawdzaliśmy co tonie, a co unosi się na powierzchni wody!
Każdy uczeń miał możliwość przeprowadzenia kilkanastu wcześniej przygotowanych doświadczeń.
Mam nadzieję, że po tych zajęciach moi uczniowie jeszcze bardziej docenią rolę wody w przyrodzie
i w życiu człowieka.
Małgorzata Placek