Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Wyprawa z sercem dla Burka i Mruczka
- pozostałe zdjęcia z wyprawy
1 lutego uczniowie z klas 2c i 4c razem z wychowawczyniami panią Małgorzatą Dąbrowską i panią Małgorztą Placek odwiedziły Koszalińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Dzieci długo przygotowywały się do tej wizyty gromadząc karmę, koce i inne potrzebne rzeczy dla podopiecznych tej placówki. Ilość zgromadzonych darów była imponująca. Wielkie podziękowania należą się państwu Zielińskim, którzy wsparli dziecięcą inicjatywę trzema kontenerami wędzonych kości.
Takie postawy naszych uczniów i ich rodziców przepojone wrażliwością
na los "naszych mniejszych braci" są godne naśladowania.