Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Bal karnawałowy klas starszych
W ostatnią sobotę karnawału w szkole odbył się wspaniały bal. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwał, jak zwykle, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami.
Zabawne konkurencje przeprowadziła niezwykła pani Izabela Janocha. - pozostałe zdjęcia z zabawy