Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Apel "nagrodowy"
Przed feriami odbył się apel, podczas którego podsumowano pracę uczniów w pierwszym semestrze. Ponadto nagrodzono uczniów biorących udział w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Przede wszystkim nagrodzono laureatów konkursów przedmiotowych.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesu swoich wychowanków.