Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Nagroda dla 2c
7 lutego klasa 2c otrzymała słodką nagrodę za największą w szkole górę grosza zebraną na rzecz dzieci z Domów Dziecka!
<< Gratulujemy!