Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
W sobotę 12 kwietnia nasza drużyna ruchu drogowego przygotowywana przez pana Przemysława Ostrowskiego i pana Ryszarda Koperskiego zdobyła I miejsce w Powiatowym Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego ponadto Adrianna zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej!
Gratulujemy!