Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Miła wizyta w szkole
We wtorek 15 kwietnia odwiedzili naszą szkołę szczególnie mili goście. Razem z rodzicami przyszły dzieci,
które od września 2008 r. rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Z tej okazji przygotowano krótki występ artystyczny - uczniowie klas 1a i 1b recytowali wiersze, dziewczęta z klas 4a i 6c przypomniały układy taneczno - gimnastyczne. Udostępniono zwiedzającym wszystkie sale i klasopracownie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stare kroniki szkolne prezentowane w bibliotece.