Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Mądra Główka - Turniej Klas Czwartych
We wtorek 22 kwietnia odbył się Turniej dla Uczniów Klas Czwartych - Mądra Główka. Organizatorami
i pomysłodawcami konkursu byli uczniowie z klasy 4a wraz z wychowawcą klasy panią Alicją Kiedrowską.
I miejsce zdobyła klasa 4c, II miejsce - kl. 4a, III miejsce - kl. 4b. Turniejowe zadania dotyczyły szkolnych przedmiotów nauczania. Wszyscy świetnie się bawili uczestnicy, organizatorzy oraz publiczność. W przyszłym roku szkolnym na pewno odbędzie się Turniej Mądra Główka dla Uczniów Klas Piątych.