Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

PIERWSZA POMOC
Uczniowie klas 4 - 6 uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy. Kurs przeprowadzili strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie
. Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu są konieczne w naszym życiu. Powinniśmy ćwiczyć zachowania bezpieczne korzystając między innymi ze stron w Internecie : Poradnik Bezpiecznych Zachowań oraz Różne porady Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej