Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Uroczystość pożegnania absolwentów rocznik 2008 - zdjęcia z uroczystości
Nadszedł oczekiwany przez wszystkich szóstoklasistów dzień ukończenia szkoły. Uroczystość składała się z dwóch części. W części oficjalnej, przeprowadzonej zgodnie z ceremoniałem szkolnym, wręczono absolwentom świadectwa i zaświadczenia z OKE oraz wiele nagród.
Rodzice wyróżniających się absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Podziękowano również instytucjom i osobom pomagającym szkole. W uroczystości obok licznie zgromadzonych rodziców wzięli udział pan Maciej Berlicki - wiceburmistrz Sianowa oraz ksiądz proboszcz Andrzej Korpusik. Część artystyczna przygotowana przez absolwentów miała charakter kartki z pamiętnika ozdobionej śpiewem.
Uroczystość zakończyła się wspólnie odśpiewaną "Pieśnią pożegnalną".