Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Klas Trzecich - zdjęcia z Turnieju
W dniu 29 maja po raz drugi odbył się Miniturniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Klas Trzecich. W tym roku zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie. Nawiązaliśmy współpracę ze Strażą Miejską - panią Beatą Bodys, która pozyskała większość sponsorów. Wśród nich byli pan Robert Gawienowski,
pani Ewa Sacharzewska, pan Łukasz Sobierajski, pan Roman Osenkowski, "Dega" Karnieszewice
   - S E R D E C Z N I E   D Z I Ę K U J E M Y!

Turniej przebiegał w dwóch etapach:
  • I etap: test wiadomości o zasadach ruchu drogowego
  • II etap: konkurencje sprawnościowe połączone z zadaniami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
    Uczniowie pięknie zaprezentowali się w inscenizowanych piosenkach tematycznie związanych z Turniejem. Turniejowe zmagania podobały się, budziły wiele pozytywnych emocji.
    W wyniku sportowej rywalizacji I miejsce zajęła kl.3b (SP1), II miejsce kl.3a (SP2), III miejsce kl.3b (SP1),
    IV miejsce kl.3b (SP2)
    . Dzięki hojnym sponsorom każdy uczestnik Turnieju otrzymał nagrody.