Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

Piknik Profilaktyczny - pozostałe zdjęcia z Pikniku
21 maja gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie na Pikniku Profilaktycznym zorganizowanym w ramach realizowanych w szkołach Programów Profilaktyczno - Wychowawczych.
Podczas wspólnych zajęć uczniowie otrzymali niezbędną wiedzę i poznali podstawowe sposoby reagowania w różnego rodzaju niepożądanych sytuacjach wychowawczych. Spotkaniu towarzyszyła twórcza i życzliwa atmosfera. Miło było nam również widzieć naszą byłą nauczycielkę panią Iwonę Wasilewską.