Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2007/2008
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2007/2008

APEL WIGILIJNY
21 grudnia w szkole dało się odczuć świąteczną atmosferę. Było to możliwe dzięki pięknemu, świątecznemu wystrojowi, życzeniom i upominkom od Samorządu Uczniowskiego oraz dzięki uroczystym apelom. Na apel przybyli z życzeniami wiceburmistrz Sianowa, ksiadz proboszcz oraz przewodnicząca Rady Rodziców.