Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Lekcje wf dziewcząt z klasy 4a
Lekcje wychowania fizycznego w klasie 4a to nie tylko wysiłek fizyczny. Ostatnio dziewczęta dużo rozmawiają
o zdrowym stylu życia. Na lekcji obejrzały ciekawy film o uzależnieniach, a podczas omawiania poruszanych zagadnień uczennice przegryzały marchewkę i jabłka przygotowane na tę okazję. Nie obeszło się bez słodyczy przyniesionych przez dziewczynki. Słodycze poprawiają nastrój, a uśmiech to bardzo ważna rzecz :) ;)
Elzbieta Missok