Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na drodze
Po raz kolejny gościliśmy w szkole panią Beatę Bodys - pracownika Straży Miejskiej w Sianowie. Pani Bodys spotkała się tym razem z uczniami klas trzecich, aby porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie w drodze do szkoły oraz
o zasadach obowiązujących pieszych uczestników ruchu drogowego. Spotkanie zorganizowała pani Iwona Marciniak.