Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Witaj Wiosno!
Bo Zima, bo Zima każdemu obrzydła, niech słońce da jej prztyczka w nos.
Niech Wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach bocian, jaskółka, szpak i kos!

Znudzone Zimą dzieci z zerówki poszły z Marzanną do parku. Teraz wszystkie mają nadzieję, że wreszcie nadejdzie prawdziwa Wiosna.