Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Święto Wody - zdjęcia z zajęć >>>
Służy do mycia, służy do picia, bez niej na Ziemi nie byłoby życia!
- ta prosta zagadka uzmysławia nam jak ważną rolę pełni woda w życiu.
22 marca obchodziliśmy Święto Wody. Z tej okazji przeprowadziłam cykl zajęć obejmujący lekcje
z doświadczeniami, redagowanie ulotek i gazetki o wodzie.
Uczniowie chętnie włączyli się w poszukiwanie artykułów, ciekawostek, informacji niezbędnych do zredagowania ulotek i gazetki. Największą atrakcją okazała się lekcja z doświadczeniami, podczas której uczniowie poprzez zabawę poznawali właściwości wody. Na taką lekcję zaprosiłam uczniów z klasy piątej z SP nr 1 wraz z panią Beatą Koścień.
Zajęcia były bardzo ciekawe i wszystkim się podobały.
Małgorzata Placek