Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w klasie 3b
W poniedziałek 16 marca w klasie 3b urządziliśmy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
Dziewczynki i chłopcy w wielkiej tajemnicy przygotowali wzajemnie dla siebie upominki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z małego, słodkiego "co nieco".
Eliza Sputo - Jessa