Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Potyczki po angielsku
Szkolne potyczki z języka angielskiego dla klas piątych odbyły się 31 marca. Uczestnikami były 3 - osobowe zespoły najlepszych piątoklasistów. Zespoły przygotowały plakaty przedstawiające wybrane zwierzę, a jeden
z przedstawicieli klasy opowiadał o tym zwierzęciu. Ponadto uczniowie indywidualnie rozwiązywali test zawierający część słownikową, gramatyczną oraz komunikację językową, tzw. reagowanie językowe.
Organizatorzy: Małgorzata Batka i Emilia Barska