Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Policja o bezpiecznym Internecie
Dzień Bezpiecznego Internetu (akcja ogłoszona przez Fundację Dzieci niczyje) w naszej szkole trwał dwa tygodnie. W tym czasie uczniowie klas 4 - 6 mieli okazję spotkać się z funkcjonariuszką Miejskiej Komendy Policji w Koszalinie panią Beatą Majewską, która w bardzo ciekawy sposób poprowadziła z uczniami pogadanki o bezpiecznym korzystaniu z komputerów oraz Internetu. Uczestnicy spotkań wiedzą już jak być rozsądnym użytkownikiem Internetu, znają zagrożenia czyhające w Internecie i wiedzą jak z nimi sobie radzić.