Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu to akcja ogłoszona przez Fundację Dzieci niczyje) w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci. Zagadnienia związane z DBI były tematem gazetek publikowanych na szkolnych tablicach informacyjnych, były poruszane na lekcjach informatyki oraz w bibliotece. Całość organizowanych w szkole inicjatyw dotyczących dbi została podsumowana w trakcie audycji ze szkolnego radiowęzła.