Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Wyprawa po złote runo - konkurs mitologiczny w bibliotece - tak przebiegał konkurs >>>
W piątek 27 lutego w szkolnej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o mitologii greckiej. W konkursowe szranki stanęło 12 uczniów z klas piątych. Najpierw rozwiązywali testy z wykorzystaniem programu komputerowego. Następnie wykonali zadania dodatkowe o różnym stopniu trudności. Łatwy był labirynt, ale dość trudne okazało się zadanie, które polegało na objaśnieniu utworzonych związków frazeologicznych takich jak np.: ikarowy lot.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały dwie nimfy biblioteczne.