Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej - zdjęcia >>>
W czwartek 2 kwietnia uczniowie klas szóstych w całej Polsce pisali sprawdzian. W naszej szkole przystąpiło do niego 96 szóstoklasistów. Wielu z nich bardzo to wydarzenie bardzo mocno przeżywało. Na wyniki niestety wszyscy muszą cierpliwie poczekać.