Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

English? Yes! - zdjęcia >>>
W piątek 17 kwietnia odbyły się potyczki z języka angielskiego uczniów klas szóstych zorganizowane przez
p. Agnieszkę Małaszuk. W konkursie wzięło udział 19 uczniów najstarszych klas. Zmagania z językiem angielskim odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz znajomość gramatyki przewidzianej w programie nauczania. Drugi etap przeznaczony był na prezentacje przygotowanych wcześniej wywiadów.
Aleksandra Grzelak