Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Obchodziliśmy Dzień Ziemi - zdjęcia >>>
Po raz kolejny obchodziliśmy w szkole Dzień Ziemi. Z tej okazji każda klasa udała się wraz z wychowawcą w teren aby trochę posprzątać. Jak zwykle śmieci było mnóstwo. Pełne worki świadczyły o dobrze wykonanej pracy,
ale i o niedbalstwie ludzi. Weselszym akcentem był apel, na którym uczniowie z klasy 6b wystąpili w inscenizacji pt.:
Ku przestrodze. Aktorzy przedstawili wizję Ziemi z przyszłości. Podczas apelu głos zabrały również ucznnice z klasy 6a.
Kto zielono ubrany, ten nie będzie pytany - to hasło przyświecało uczniom cały dzień. Zapominalscy bardzo żałowali, że nie wykorzystali takiej szansy uniknięcia pytania.