Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 - zdjęcia z uroczystości

Minęły wakacje... Przed nami znów czas nauki w szkole. W poniedziałek 1 września wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz liczni rodzice stanęli na szkolnym boisku,
aby uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Dyrektor Szkoły pan Ireneusz Megiel serdecznie przywitał zebranych, a szczególnie miłe słowa powitania skierował do nowych uczniów z oddziału "0", klas pierwszych, grupy uczniów
z Sierakowa Sławieńskiego oraz nowych nauczycieli. Szkolną uroczystość uświetnił swoją obecnością
<Burmistrz Gminy i Miasta Sianowa pan Ryszard Wątroba.