Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Lekcja samorządności w klasie 3c
19 września w klasie 3c odbyły się wybory do Samorządu Klasowego. Kandydaci prezentowali wykonane własnoręcznie plakaty wyborcze, rozdawali ulotki, wygłaszali mowy, chwalili się licznymi talentami a nawet hodowanymi zwierzątkami - wyborcy mogli pogłaskać szynszylę.
Po uczciwej walce, w wyniku tajnych wyborów klasa 3c ustaliła skład Samorządu.