Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Góra Grosza - podsumowana!
Samorząd Uczniowski podsumował akcję Góra Grosza. Tym razem udało nam się zebrać 600 zł! W zbiórce wzięli udział uczniowie wszystkich klas z wyjątkiem uczniów
z klasy 6c.