Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Apel z nagrodami
- laureaci szkolnych konkursów otrzymali nagrody >>>
W piątek 16 stycznia, na apelu nagrodowym podsumowano udział uczniów naszej szkoły w różnych konkursach. Laureaci tych konkursów odebrali nagrody.