Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Gminny Konkurs Informatyczny
W poniedziałek 8 czerwca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Informatyczny.
Uczestnicy konkursu wykonali szereg zadań:
  • rozwiązywali testu wyboru obejmujący zagadnienia z podstawyprogramowej klas IV-VI
  • wykonali zadanie praktyczne w programie MS Word (utworzenie tabeli, sformatowanie jej i wypełnienie tekstem)
  • wykonali zadanie praktyczne w programie MS Excel (rozwiązanie zadania, wykonanie obliczeń w tabeli z wykorzystaniem odpowiednich formuł oraz wykonanie prostego wykresu np.: słupkowego)
  • wykonali pracę w programie graficznym Paint - "Ilustracja do książki".
  • Organizatorki: Katarzyna Budnik i Izabela Piotrowska