Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Dzień Unii Europejskiej - pozostałe zdjęcia >>>
W piątek 8 maja reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Unii Europejskiej w Zespole Szkół
w Dąbrowie. W ramach imprezy, która była wspaniałą okazją do spotkania się uczniów z całej gminy wzięliśmy udział
w trzech konkursach:
Nasze Euro - projekt rewersu polskiej monety Euro; Obraz Europy - plakat na temat wybranego państwa europejskiego; Tańce europejskie. W dwóch pierwszych konkursach uczestniczyły uczennice z klasy 5a. W konkursie Tańce europejskie naszą szkołę reprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy 2a.
Uczniowie z klasy 2a przygotowani przez panią Izabelę Janocha zajęli I miejsce. G R A T U L U J E M Y !!!