Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Apel porządkowy - o bezpieczeństwie
W środę 10 grudnia odbył się apel porządkowy. Obecni na apelu policjanci st. sierż. Rafał Michalak oraz asp. sztab. Andrzej Kolano przekazali uczniom informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas używania materiałów pirotechniczych i konsekwencjach niedostosowania się do zakazu użycia tych materiałów w innym terminie niż wskazanym w odpowiednich przepisach. Policjanci przypomnieli również zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
zwłaszcza dotyczące pieszych i podróżujących różnymi środkami komunikacji. Pedagog szkolny pani Joanna Czerwińska ponadto przypomniała uczniom o zasadach właściwego zachowania się w szkole.