Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

W świecie baśni - pozostałe zdjęcia >>>
W czwartek 18 XII uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie bibliotecznym W świecie baśni. Konkurs zorganizowała szkolna bibliotekarka pani Renata Pomian przy pomocy uczennic z koła bibliotecznego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko znajomością baśni Andersena, Grimm
i Perraulta ale również sprawnym rachunkiem pamięciowym.