Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

W świątecznym nastroju - jasełka >>>
W szkole zimowo - świąteczny nastrój zapanował na kilka dni przed feriami. Nasze nauczycielki pani Wanda Gargas
i pani Izabela Janocha wyczarowały przepiękne dekoracje na szkolnym korytarzu.
W piątek 19 grudnia, wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wielu rodziców mieli okazję obejrzeć barwne, rozśpiewane jasełka wykonane przez uczniów klasy 5a przygotowanych przez panie Annę Piankę i Marzenę Kurowską - Blok.
Tekst napisała pani M. Kurowska - Blok, a stronę muzyczną opracował pan Przemysław Ostrowski.
Podczas drugiego apelu wigilijnego gościliśmy księdza proboszcza Andrzeja Korpusika, wiceburmistrza Macieja Berlickiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Żołnierzy 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców panią Renatę Grosiak. Wspaniali goście przybyli złożyć nam wszystkim świąteczne życzenia.