Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej
Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej odbył się 25 listopada. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas 4 - 6. Każdy recytator uzupełnił swój występ rekwizytami, a nawet strojem. Wrażenia artystyczne były wspaniałe.