Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Dzień Życzliwości
Dwa dni przed Światowym Dniem Życzliwości Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs piosenki. Nagrodą
w konkursie było zaśpiewanie podczas czwartkowej audycji szkolnego radiowęzła. Wyróżniono Roksanę Dziunycz oraz Maję Wolską.
W piątek 21 listopada SU zorganizował happening. W czterech miejscach rozmieszczone były plakaty, na których uczniowie dopisywali cechy człowieka życzliwego. Każdy, kto wziął udział w akcji obdarowany został odznaką "uśmiechniętej buźki".