Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Bezpieczna Szkoła

W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę ze Strażą Miejską w Sianowie. Straż Miejska zna problemy środowiska lokalnego, zna niebezpieczeństwa, na które mogą być narażeni nasi uczniowie.
Przedstawiciel Straży Miejskiej pani Beata Bodys przeprowadziła wśród uczniów klas 3 zajęcia na temat roli i znaczenia Straży Miejskiej. W klasach czwartych rozmawiała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Natomiast wśród uczniów klas 6 przeprowadziła prelekcję o agresji i przemocy rówieśniczej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali mnóstwo pytań.
Kolejne spotkanie odbędzie się w okresie zimowym. Odpowiedzialna za organizację spotkań jest pani Iwona Marciniak.