Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2008/2009

Lekcja przyrody w terenie - zdjęcia z zajęć

Najciekawsze są lekcje przyrody odbywające się w naturalnym środowisku. Uczniowie klas piątych, po zapoznaniu sie z budową roślin oraz funkcjami poszczególnych organów roślin, mieli zebrać informacje na temat drzew rosnących wokół szkoły. Każdy uczeń zaopatrzony w przewodniki do rozpoznawania gatunków drzew i karty pracy ruszył w teren. Zadanie dzieci polegało m.in. na odszukaniu danego drzewa, określeniu jego wysokości, opisaniu kory oraz obliczeniu powierzchni liścia.
Mam nadzieję, że wiedza zdobyta w praktyczny sposób będzie trwalsza.
Małgorzata Placek