Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Na przyrodzie lekcje o wodzie
Z okazji Święta Wody, obchodzonego 22 marca, uczniowie obu klas piątych mieli okazję przekonać się jak niezwykłą substancją jest woda. Na zajęciach przyrody wykonywali doświadczenia ukazujące niektóre właściwości wody: sprawdzali co pływa, a co tonie, jaki kształt ma woda, w jaki sposób powiększa przedmioty, jak załamuje światło i jakie dźwięki wydaje.
Podczas tych zajęć uczniowie mogli także zdać sobie sprawę, jak niewielkie zasoby wody słodkiej znajdują się na naszej planecie, ile wody dziennie zużywa mieszkaniec Polski i, co najważniejsze, w jaki sposób umiejętnie gospodarować wodą, aby wystarczyło jej dla przyszłych pokoleń.
W ramach cyklu zajęć o wodzie uczniowie klasy Va i Vb udali się do oczyszczalni ścieków w Jamnie. Tam zapoznali się z poszczególnymi etapami procesu oczyszczania ścieków. Końcowy wynik w postaci czystej, klarownej cieczy trafiającej do rzeki zadziwił nas wszystkich. Teraz już wiemy jaką drogę muszą przebyć nasze ścieki z łazienki, aby stać się ponownie wodą. - zdjęcia z wycieczki >>>
Małgorzata Placek