Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Sprawdzian!
Czwartek 8 kwietnia był dniem sprawdzianu uczniów klas szóstych. Najstarsi uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce stanęli przed pierwszym poważnym egzaminem w życiu, do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności
z sześciu lat nauki szkolnej. Wszyscy niecierpliwie czekamy na wyniki sprawdzianu. Trzymamy kciuki!