Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS 4 - 6
22 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny dla uczniów z klas 4,5,6. Wzięło w nim udział 53 uczestników. Uczniowie rozwiązywali testy wyboru opracowane przez nauczycielki matematyki - panią Katarzynę Budnik
i panią Izabelę Piotrowską. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wezmą udział w konkursie gminnym,
który odbędzie się 25 maja w naszej szkole.
Oto reprezentacja naszej szkoły na gminny konkurs matematyczny:
kl.4 - Adam Gorgoń,
kl.5 - Bartosz Nowak,
kl.6 - Patryk Jas. G R A T U L U J E M Y !!!