Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Ognisko klasy 4c
Wiosna rozpoczyna okres pikników i zabaw na świeżym powietrzu. Tak też stało się w klasie 4c. Uczniowie razem wychowawczynią panią Elżbietą Missok zorganizowali ognisko. Było pieczenie kiełbasek, zabawy i dużo śmiechu.
Dobrze czujemy się razem i z pewnością w takiej scenerii spotkamy się jeszcze nie raz.
Dziennikarz klasowy