Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Potyczki przyrodnicze klas czwartych
23 kwietnia przy okazji obchodów Dnia Ziemi odbyły się potyczki z przyrody dla uczniów klas czwartych. Przedstawiciele każdej klasy, wytypowani do drużyn, przez prawie miesiąc przygotowywali się z podanego zakresu treści,
a pozostali uczniowie wspólnie wykonywali wyznaczone zadania. Podczas potyczek zawodnicy musieli odpowiedzieć na wylosowane pytania, ułożyć rozsypankę wyrazową dotyczącą segregacji odpadów, rozszyfrować ekologiczne hasło i na czas ułożyć puzzle. Uczniowie prezentowali zadania przygotowane wspólnie: plakaty na temat ochrony przyrody
i oszczędzania energii oraz klasowy okrzyk ekologiczny.
Komisja złożona z przedstawicielki ROEE pani Aleksandry Horbowy oraz najlepszych przyrodników
z klas szóstych: Darii Wietechy VIa, Igora Walczaka VIb i Magdaleny Olejnik VIc miała niełatwe zadanie. Zwyciężyła klasa IVc, tuż za nią IVb i IVa.