Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2008/2009
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010


Dnia 17 września uczniowie naszej szkoły pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli wzięli udział
w Międzynarodowej Akcji Clean up the World.
O akcji możesz poczytać na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl
Szkoda, że zapał dzieci i młodzieży niweczą ci dorośli, którym stan naszej planety jest co najmniej obojętny.