Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Apel - pozostałe zdjęcia >>>
Tuż przed feriami nadszedł moment wręczenia nagród za udział w różnych konkursach.
Przyjemnie było oklaskiwać tak liczną grupę nagrodzonych kolegów i koleżanek. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!