Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

II Gminny Konkurs Informatyczny - więcej zdjęć z konkursu >>>
W dniu 12 maja 2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbył się II Gminny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych. Szkoły były reprezentowane przez trzech uczniów wyłonionych w elimnacjach szkolnych. Uczniowie mieli do zrealizowania zadania z zakresu posługiwania się edytorem grafiki, edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz wiedzą na temat posługiwania się komputerem i jego budowy.
Pierwszym zadaniem było przygotowanie w domu afisza filmowego lub teatralnego w programie Paint. W trakcie konkursu uczestnicy rozwiązywali test online, nastepnie wykonywali zadania w edytorze tekstu WORD oraz wykonywali obliczenia i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami posługiwania się technologią informatyczną. Każdy uczeń został nagrodzony dyplomem i upominkiem w postaci słuchawek, pendriva lub joypada. Nagrody zostały zakupione dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Sianów oraz prywatnych sponsorów. Organizotarkami konkursu były pani Katarzyna Budnik i pani Izabela Piotrowska oraz wspomagająca pani Iwona Marciniak. Dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom, nauczycielom informatyki, za wspaniałe przygotowanie się do konkursu.
Laureatami zostali:
  • miejsce I - Anna Michałkiewicz - SP2 Sianów
  • miejsce II - Karolina Czarnecka SP Dąbrowa oraz Maciej Krygier SP2 Sianów
  • miejsce III - Karolina Szuplak SP2 Sianów
    ZAPRASZAMY w PRZYSZŁYM ROKU.